Välkommen till El-Design i Västra Götaland AB

Företaget säljer tjänster inom affärsområde EL med kontroll, projektering och besiktningar. El Design i Västra Götland AB projekterar goda elmiljöer helt anpassade efter kundens önskemål och krav.

I vår policy ingår samarbete med andra inom elbranschen, krav på elsäkerhet och kvalitetssäkrade rutiner.

Företagets övergripande mål är att säkerställa rätt omfattning och kvalitet ur teknisk, ekonomisk och funktionell synvinkel.

©Eldesign i Västra Götaland AB 2022